USPJEŠNO ODRŽANA EDUKACIJA PREDSJEDNIKA I TAJNIKA

Slika korisnika LionsHR Administrator
LionsHR Adminis... 27 studenog, 2011 - 23:20
Tajnik kabineta drži predavanje o Osnovama lajonizma

Osim sjednica u Poreču je u organizaciji našeg GLT koordinatora Mladena Kajganića, a u suradnji sa   Lions Leadership Institutom organizirana druga edukacija predsjednika i tajnika klubova i to vrlo uspješno. Na edukaciji je bilo prisutno 20 polaznika koji su dobili diplome o položenom seminaru.Predavači su bili Zlatko Janković-Miloš,tajnik kabineta,PDG Darko Angebrandt,Milan Grković,Ivan Štefanić,RC Regije istok.

  • Milan Grković drži predavanje o vođenju sastanaka
  • GLT mladen Kajganić voditelj edukacija