USPJEŠNO ODRŽANA EDUKACIJA PREDSJEDNIKA I TAJNIKA

Slika korisnika LionsHR Administrator
LionsHR Adminis... 19 listopada, 2011 - 09:06
Dvorana je bila puna polaznika

 

Osim sjednica u Đakovu je u organizaciji našeg GLT koordinatora Mladena Kajganića, a u suradnji sa   Lions Leadership Institutom organizirana prva edukacija predsjednika i tajnika klubova i to vrlo uspješno. Na edukaciji je bilo prisutno 44 polaznika koji su dobili diplome o položenom seminaru.

  • Predavači čekaju na red
  • PDG Darko Angebrandt drži predavanje o LCIF-u
  • PDG Šime Nevidal je izradio Priručnik za tajnike