U Vodicama održana 1.sjednica Vijeća za provođenje strategije Lionsa Hrvatske

Slika korisnika LionsHR Administrator
LionsHR Adminis... 11 lipnja, 2014 - 19:04

U Vodicama je po prvi put održana sjednica Vijeća za provođenje strategije Lionsa Hrvatske donešena na Konvenciji na Plitvicama.Vijeće za strategiju sačinjavaju svi članovi Vijeća Guvernera i aktualno rukovodstvo Distrikta , a predsjedava mu aktuelni Guverner.Na sjednici su još jednom podvučene ključne točke strategije /članstvo,organizacija,odnos prema Leo pokretu,inovacije u radu i dr pitanja/ i utvrđene teme za razmatranje na bnudućim sjednicama Vijeća koje će se održavati uz sjednicu kabineta.WSljedeća sjednica će biti u Rijeci do kada će izabrani voditelj radne skupine izabrati svoj tim i prirediti prvu temu za raspravu.