U SVETOM MARTINU ODRŽANA XXX. KONVENCIJU DISTRIKTA 126 – HRVATSKA

Slika korisnika Zlatko Janković-Miloš
Zlatko Janković... 30 svibnja, 2024 - 17:28

U SVETOM MARTINU ODRŽANA XXX. KONVENCIJU DISTRIKTA 126 – HRVATSKA

Uz prisustvo predsjednika i tajnika lions klubova, 65 delegata klubova, predsjednika povjerenstava i članova Kabineta, DG,1.i 2.VDG, tajnika D-126,IPDG-a, PDG-a, članova Leo Distrikta u nedjelju 26. svibnja 2024. u Svetom Martinu na Muri održana je XXX. Konvencija Distrikta 126 – Hrvatska.

Konvenciju su pratili i delegati klubova preko Zoom platforme.

Na Konvenciji su bili prisutni i gosti konvencije Breda Pečovnik Guvernerica D -129 Slovenija i 1.VDG D-129 Vlado Gobec,PDG Aneliya Kaneva

GAT CAIV Area Leader 4E, DGE Vera Tacke, DGE Vera Tacke Distrikt 111 Nord MD 111 Njemačka, Martin Posavec Župan Međimurske Županije koji su i pozdravili prisutne na konvenciji.

Na Konvenciji je podneseno Izvješće o radu i aktivnostima Guvernera D-126 H u Lions godini 2023/2024., Izvješće rizničara Kabineta o financijskom stanju D126 od 01.07.2023.-30.04.2024.,  Izvješće Nadzornog odbora D -126 H za 2023./2024. Izvješće o prisustvu naše delegacije na Mediteranskoj konferenciji u Bologni s Donošenjem   odluke o kandidaturi D-126 za domaćina MK za 2027 g., Izvješće o realizaciji Lions regate JPD 2024., Izvješće o radu Leo Distrikta 126 u Lions godini 2023./2024. koje je podnio Vid Kvakan novi predsjednik Leo Distrikta Hrvatska.

Doneseno je nekoliko bitnih odluka za budući rad D-126 kao što je Odluka o povećanju članarine u  D-126 H za 10 eura namjenski za edukaciju članstva.

Odluka o izmjeni  Statuta D-126 H i jedinstvenog Regionalnog Poslovnika D-126 H (za izbor 2.VDG-a), Odluka o izmjeni Odluka Konvencije glede projekta Vinograda Dobrote.

 Nakon rasprave sva  izvješća i odluke su usvojene.

Na Konvenciji je PDG Dražena Melčić izabran za kandidata D126 H za dužnost Internacionalnog direktora LCI-a za razdoblje od 01.07.2025-30.06.2027.

Dosadašnji 1.Viceguvernera Roberta Vulić , član LC Salona Solin za Guvernera Lions Distrikta 126 – Hrvatska u Lions godini 2024./2025. Dosadašnja 2.VDG Marinela Rosso, članica LC Gea Osijek za 1. Viceguvernericu Lions Distrikta 126 – Hrvatska u Lions godini 2024./2025., a Mirjana Čusek Slunjski, članica NCLC Millennium Varaždin za 2. Viceguvernericu Lions Distrikta 126 – Hrvatska u Lions godini 2024./2025.

Podnesen je i paralelni Izvještaj Guvernera o viziji i ciljevima D-126 i njihovom ostvarenju u Lions godini 2023./2024.te usvajanje vizije i ciljeva novog Guvernera za Lions godinu 2024./2025.s financijskim planom.

Nakon usvojenih svih izvještaja dana je razrješnica Guverneru i Kabinetu Guvernera s 1. srpnja 2024. godine. Zatim se Konvenciji obratio novi  Guverner Robert Vulić za LG 2024.-25.

Na kraju je Poreč  utvrđen kao mjesto održavanja XXXI. Konvencije Lions Distrikta 126 – Hrvatska sa datumom 16.-18.05.2025, a Guverner je dodijelio  zahvalnice i priznanja Guvernera D-126 zaslužnima.

 

Konvencija je završila u pozitivnom lionističkom ozračju.

U SVETOM MARTINU ODRŽANA XXX. KONVENCIJU DISTRIKTA 126 – HRVATSKA

Uz prisustvo predsjednika i tajnika lions klubova, 65 delegata klubova, predsjednika povjerenstava i članova Kabineta, DG,1.i 2.VDG, tajnika D-126,IPDG-a, PDG-a, članova Leo Distrikta u nedjelju 26. svibnja 2024. u Svetom Martinu na Muri održana je XXX. Konvencija Distrikta 126 – Hrvatska.

Konvenciju su pratili i delegati klubova preko Zoom platforme.

Na Konvenciji su bili prisutni i gosti konvencije Breda Pečovnik Guvernerica D -129 Slovenija i 1.VDG D-129 Vlado Gobec,PDG Aneliya Kaneva

GAT CAIV Area Leader 4E, DGE Vera Tacke, D111 Njemačka, Martin Posavec Župan Međimurske Županije koji su i pozdravili prisutne na konvenciji.

Na Konvenciji je podneseno Izvješće o radu i aktivnostima Guvernera D-126 H u Lions godini 2023/2024., Izvješće rizničara Kabineta o financijskom stanju D126 od 01.07.2023.-30.04.2024.,  Izvješće Nadzornog odbora D -126 H za 2023./2024. Izvješće o prisustvu naše delegacije na Mediteranskoj konferenciji u Bologni s Donošenjem   odluke o kandidaturi D-126 za domaćina MK za 2027 g., Izvješće o realizaciji Lions regate JPD 2024., Izvješće o radu Leo Distrikta 126 u Lions godini 2023./2024. koje je podnio Vid Kvakan novi predsjednik Leo Distrikta Hrvatska.

Doneseno je nekoliko bitnih odluka za budući rad D-126 kao što je Odluka o povećanju članarine u  D-126 H za 10 eura namjenski za edukaciju članstva.

Odluka o izmjeni  Statuta D-126 H i jedinstvenog Regionalnog Poslovnika D-126 H (za izbor 2.VDG-a), Odluka o izmjeni Odluka Konvencije glede projekta Vinograda Dobrote.

 Nakon rasprave sva  izvješća i odluke su usvojene.

Na Konvenciji je PDG Dražena Melčić izabran za kandidata D126 H za dužnost Internacionalnog direktora LCI-a za razdoblje od 01.07.2025-30.06.2027.

Dosadašnji 1.Viceguvernera Roberta Vulić , član LC Salona Solin za Guvernera Lions Distrikta 126 – Hrvatska u Lions godini 2024./2025. Dosadašnja 2.VDG Marinela Rosso, članica LC Gea Osijek za 1. Viceguvernericu Lions Distrikta 126 – Hrvatska u Lions godini 2024./2025., a Mirjana Čusek Slunjski, članica NCLC Millennium Varaždin za 2. Viceguvernericu Lions Distrikta 126 – Hrvatska u Lions godini 2024./2025.

Podnesen je i paralelni Izvještaj Guvernera o viziji i ciljevima D-126 i njihovom ostvarenju u Lions godini 2023./2024.te usvajanje vizije i ciljeva novog Guvernera za Lions godinu 2024./2025.s financijskim planom.

Nakon usvojenih svih izvještaja dana je razrješnica Guverneru i Kabinetu Guvernera s 1. srpnja 2024. godine. Zatim se Konvenciji obratio novi  Guverner Robert Vulić za LG 2024.-25.

Na kraju je Poreč  utvrđen kao mjesto održavanja XXXI. Konvencije Lions Distrikta 126 – Hrvatska sa datumom 16.-18.05.2025, a Guverner je dodijelio  zahvalnice i priznanja Guvernera D-126 zaslužnima.

Konvencija je završila u pozitivnom lionističkom ozračju.

Sve slike možete vidjeti i preuzeti na linku:Konvencija https://drive.google.com/drive/folders/1R8qfxe2xD_Z9Fgs8FdggpQIoYoDWKPEw?usp=drive_link