U Našicama je 11.02.2017 g. održan seminar za buduće predsjedavajuće Zona i Regija

Slika korisnika LionsHR Administrator
LionsHR Adminis... 12 veljače, 2017 - 17:30

U Našicama je 11.02.2017 g. održan seminar za buduće predsjedavajuće Zona i Regija

U Našicama je 11.02.2017 g. pod rukovodstvom GLT D-126 Darka Ćuruvije održan seminar za predsjedavajuće Zona i Regija. Teme su bile: Uloga predsjedavajućeg zone kao savjetnika kluba, komunikacija, postavljanje cilja i planiranje akcije za uspjeh koje su pored GLT održali IPDG Dražen Melčić i Nada Šavorić uz asistenciju člana GLT tima Mirjanu Čusek-Slunjski. Na seminaru su bili prisutni i 2.VDG Sanja Paprenjak, PDG Dario Bognolo,tajnik kabineta Zlatko janković-Miloš i Nakon toga prisutnih 26 polaznika su vodili raspravu s Viceguvernerom distrikta Mladenom Kajganićem nastupajućim DGE o ciljevima i zadacima D-126 u Lions godini 2017./18. te nastavku obilježavanja 100. Obljetnice lionizma u svijetu i Hrvatskoj i pripremama za odlazak u Chicago. nakon seminara je održan zajednički ručak gdje nastavljeno druženje Lionsa iz svih regija D-126.