Regija zapad D-126 za svog kandidata za II. Viceguvernera D-126 u mandatu 2017./18. izabrala Darka Ćuruviju iz LC Opatija

Slika korisnika LionsHR Administrator
LionsHR Adminis... 17 veljače, 2017 - 10:00

Regija zapad D-126 za svog kandidata za II. Viceguvernera D-126 u mandatu 2017./18. izabrala Darka Ćuruviju

Darko Ćuruvija je član Lions kluba Opatija od 2008 g. gdje je obavljao više dužnosti uključujući i predsjednika kluba. Svoju aktivnost u D-126 započinje kao Predsjednik Regije zapad u dva mandata,uspješno je  završio Lions edukacije: FDI 2014, FDES 2015., predavač na FDI

2015 Sarajevo i ALLI 2016 Sofija. Koordinator i predavač na nekoliko RLLI, kao i edukacijama za predsjedavajuće zona i regija. Trenutno je na dužnosti  GLT koordinatora distrikta.

Predlažući konvenciji D-126 Darka Ćuruviju za 2° Viceguvernera Distrikta 126— Hrvatska smatramo da ćemo dobit  u vodstvu naše Lions zajednice osobu koja svojim moralnim kvalitetama, znanjem, radom, zalaganjem i rezultatima služi na ponos svima nama. Darko je već afirmiran i dobro poznat u međunarodnim krugovima LCI-a.

Darko se dokazao kao osoba i član Lions obitelji koja je  dostiže  zacrtane ciljeve radeći u timu, voljan je pomoći i podijeliti svoje znanje sa drugima te uvijek isticati i promovirati zajedničke uspjehe u pomaganju potrebitima.