Održana prva edukacija za predsjednike i tajnike u D – 126 u sklopu Konvencije u Našicama

Slika korisnika LionsHR Administrator
LionsHR Adminis... 31 svibnja, 2015 - 21:43

U sklopu Konvencija D-126 u Našicama održana je i edukacija za buduće predsjednike i tajnike klubova. Edukaciju je održao Koordinator za GLT D-126 Milan Grković. Na edukaciji  su bile osnovne teme iz organizacije rada kluba i obveze koje klubovi imaju prema državnim organima,LCI i distriktu i kako ih ispunjavati. Dvadeset pet sudionika edukacije aktivno je sudjelovalo u radu sa pitanjima iz prakse u radu klubova. U okviru programa  edukacije  prema programu RLLI u Zagrebu i zadru bit će obučeno još 40 budućih lidera u D -126.