Od osnivanja LC Gea sudjelovao ili potaknuo 8 humanitarnih akcija