LC Pula na putu prijema novih članova

Slika korisnika LionsHR Administrator
LionsHR Adminis... 4 prosinca, 2014 - 08:41

Na sastanku LC Pula kojem su prisustvovali PDG Jusuf Šehanović i tajnik kabineta D-126 Zlatko Janković-Miloš analizirane su aktivnosti u proteklom razdoblju i dogovorene aktivnosti za naredno.U ovoj godini LC Pula pod vodstvom Patrizia Milani organizirao je niz humnitarnih aktivnosti za poplavljene u Slavoniji, ugostio djecu iz Gunje u Puli, organizirao izložbu Umjetnošću protiv nasilja,sakuplajne naočala za Afriku u povodu dana Bijelog štapa, izgradnju reflektora za igralište doma za nezbrinutu djecu, prijem mladih u obitelji članova u akciji distrikta Razmjena mladih i niz drugih aktivnosti.Planovi za naredno razdoblje nisu manje ambiciozni, posjet i donacija Domu za beskučnike Pula, razmjena mladih i niz drugih aktivnosti.

Posebno značajno je da je donešena odluka da se klub koji sada broji 13 članova mora osnažiti sa još nekoliko članova i da se priđe proceduri njihova prijema.

Prisutni dužnosnici distrikta su pohvalili rad ovog za naš distrikt značajnog kluba, naročito je pohvaljeno uključivanje sadašnje predsjednice na sve distriktrualne aktivnosti i prisustvo na seminaru za lidere RLLI u Našicama koji je uspješno završila.

Pred klubom je svjetla budučnost na radost potrebitih.