HUMANITARNA AKCIJA LC OSIJEK WALDINGER I CLC OSIJEK UNIVERSITAS

Slika korisnika LionsHR Administrator
LionsHR Adminis... 16 prosinca, 2011 - 18:08

HUMANITARNA AKCIJA

Lions club Osijek Waldinger,

Campus lions club Osijek Universitas

 i

UMJETNIČKA AKADEMIJA U OSIJEKU U KORIST

KLUBA RODITELJA DJECE SA TEŠKIM INVALIDITETOM

“NOVI DAN”  iz Osijeka, Čelijska 40

Prodajom djela, ostvaren je ukupan prihod u iznosu od

23.300,00

(dvadesettritisućetristo) kuna.

50 % prihoda ili

11.650,00

(jedanaesttisućašestopedeset) kuna

uplaćeno je u korist udruge “NOVI DAN”,

a 50 % u korist Umjetničke akademije.

CLC Osijek Universitas uplatio je od humanitarne akcije u osječkoj “TUFNI”

4.000,00

(četiritisuće) kuna.

5.000,00

(pettisuća) kuna

je prikupljeno od APIS d.o.o. Zagreb,

te uplaćeno na račun udruge.

SVEUKUPNO:

20.650,00

(DVADESETTISUĆAŠESTOPEDESET) kuna.

Mi služimo…