DG Nada Arbanas učinila puno dobroga za Lions pokret u Hrvatskoj, a 1.VG Dario Bognolo izabran za nastupajućeg Guvernera u 2014. / 2015. G.

Slika korisnika LionsHR Administrator
LionsHR Adminis... 11 lipnja, 2014 - 19:05

U prekrasnom okruženju Hotela Punta u Vodicama Hrvatski Lionsi su 31.svibnja 2014 g. održali XX. konvenciju Saveza udruga Lions klubova Hrvatske – Lions distrikt 126 Hrvatska.

Na konvenciji su podnesena izvješća o radu Udruge od 01.07.2013 g. do danas. Izvješće  je u odsutnosti Guvernerice Nade Arbanas,  koja se nalazi na liječenju, pročitao PDG Jusuf Šehanović. Zatim su  podnesena izvješća o financijskom poslovanju,Nadzornog odbora Udruge,o raspodjeli sredstava u iznosu od 40.000 kn prikupljenih na regati Jedrima protiv droge, o sudjelovanju u asocijaciji  Alpine Lions Cooperation. Nakon kraće diskusije sva izvješća su jednoglasno prihvaćena.

U sklopu Izvješća o radu Leo distrikta Hrvatska izvijestio je Predsjednik Damir Sila – Zih naglasivši velike uspjehe Leića u akcijama za poplavljene u Slavoniji u kojima se prikupilo preko 100 t hrane i drugih potrepština.

Nakon toga je dana razrješnica Kabinetu Guvernerice Nade Arbanas sa 01.07.2014 g. i prešlo se na izbor novog kabineta guvernera.

Na opće iznenađenje svih prisutnih nakon pauze sve delegate i goste u dvorani pozdravila je Guvernerica Nada Arbanas putem video linka iz Bizovačkih toplica gdje se nalazi na oporavku što popraćeno gromoglasnim aplauzom.

Nakon toga su podjeljena posebna priznanja pojedincima u obliku umjetničke mape Akademske umjetnice Sabine Ostojić iz Osijeka najistaknutijim članovi tima Guvernerice u ovoj godini kao i priznanja klubovima i pojedincima za ovu Lions godinu.

Za novog guvernera D- 126  Hrvatska izabran je Dario Bognolo koji je predstavio svoj kabinet  i program za Lions godinu 2014./2015., a za 1. Viceguvernera je izabran Dražen Melčić iz Lions kluba Kaptol i za II. viceguvernera Goran Šarić iz LC Split.

Na sjednici su izabrana Predsjednici stožernih povjerenstva u Distriktu , Predsjednik Povjerenstva za LCIF DG Nada Arbanas,za međunarodne odnose PDG Darko Angebrandt, za Predsjednika NO IPDG Branko Dragičević.

Za grad u kojem će se održati naredna Konvencija izabrane su Našice.

Na konvenciji je od gostiju bio prisutan Distrikt-Elect Governor BN 111 Gerhard Distler iz Njemačke koji je pozdravio našu Konvenciju i zaželio joj uspješan rad i predložio povezivanje naša dva Distrikta na konkretnim akcijama.

Konvenciju je u ime Šibenskih Lionsa pozdravio ZC Nikola Urukalo.

Nakon Konvencije Šibenski Lionsi LC Šibenik i ženski Lions klub Luca su priredili predivan izlet Šibenskim kanalom brodom i posjet Prvić luci i muzelju Faustu Vrančiću,a navečer svečanu večeru u povodu 15.obljetnice djelovanja LC Šibenik u Hotelu Punta koja je imala i humanitarni karakter.

Svi sudionici Konvencije su otišli sretni i zadovoljni obavljenim poslom, a prije svega druženjem sa divnim ljudima sa humanitarnim srcem.

Vidimo se u Rijeci,Samoboru,Solinu i na Konvenciji u Našicama.