Delegacija Lions Distrikta 126 Hrvatska na Lions Europa Forumu u Birminghamu

Slika korisnika LionsHR Administrator
LionsHR Adminis... 17 studenog, 2014 - 17:31

Lions Distrikt 126 Hrvatska na Lions Europa Forumu koje se ove godine održavao od 29.10-2.11. u Birminghamu, predstavljala je delegacija u sastavu Dražen Melčić, 1. Vice Guverner Distrikta, Barbara Milčić, predsjednica povjerenstva za razmijenu mladih i naš Leo, Filip Stipančić, predsjednik ILO savjeta.

Obzirom na opširan i paralelan program konferencija, edukacija i radionica, delagati su se podijelili po svojim područjima nadležnosti i interesa.

Dražen Melčić:

-          EF First Timers – za sudionike koji su prvi puta na EF-u, upoznavanje sa ciljem i svrhom EF-a, tijelima EF-a i njihovim ulogama i odlučivanju.

-          Lions and disabled people – jedna od glavnih tema je bila „Inclusion“ – uključivanje hendikepiranih ljudi, bilo fizički ili mentalno, u svakodnevan život sa svima ostalima.

-          European Council – iznošenje i predlaganje deklaracija i rezolucija, diskusija i glasovanje.

-          Lions Quest – prezentacija modela edukacije mladih i načina financiranja provedbe.

-          Central & Eastern European Initiative meeting – prezentacije prisutnih izaslanika Distrikta sa CEE područja o stanjima u svojim područjima, članstvu, edukaciji i aktivnostima. Dogovori o daljnjim inicijativama i slijedećoj konferenciji CEEI.

-          Our centenary Year – prezentacija priprema i načina za obilježavanje 100-godišnjice Lionizma 2017. godine. Svaki Distrikt treba što prije imenovati svog Centennial Coordinatora.

-          Meet your International President & Directors – Prezntacija Internacionalnog Predsjednika Josepha Prestona i predstavljanje Internacionalnih Direktora

Barbara Milčić je kao predsjednica povjerenstva za razmjenu mladih sudjelovala na nizu radionica i prezntacija na tu temu (Youth Camp and Exchange Chairpersons Meeting, Youth Exchange Bazar).

 

Dio foruma bio je posvećen LEO klubovima i njihovim članovima. Po prvi puta službeno tri radionice bile su s Leo temama, ali se rasprava poticala i na drugim radionicama. Na radionici 'Meet Leos' prisustvovao je i Internacionalni predsjednik, Joe Preston, koje je s ostalim sudionicima imao prilike poslušati predavanje o Europskom Leo pokretu koje je držao naš predstavnik Filip Stipančić, Chairman ILO Council-a.  Ostale dvije radionice odnosile su se na uspješne projekte zajedničke Lions-Leo organizacije i Leo Advisory Panel.  Članovi ILO Councila također su organizirali štand u sklopu izložbenog dijela foruma na kojem su predstavili svoj rad u obliku plakata, letaka i video uratka.

U sklopu foruma lokalni Lions klub organizirao je aktivnost za pomoć ustanovi Fisher's House u kojoj su za vrijeme oporavka smješteni vojnici ranjeni u ratu u Afganistanu. Aktivnost se sastojala od uređenja i obogaćivanja hortikulture oko same ustanove te od sakupljanja donacija u predvorju Sveučilišne bolnice u kojoj se liječe vojnici.

Europa Forum 2014 je napravio iskorak time što je službeno organizirao radionice koje su se odnosile na LEO klubove, te se nadamo da će se u budućnosti taj pristup nastaviti. 

I naravno, bile su organizirane dvije večere sa interesantnim prezentacijama i programima, a i prilikama za upoznavanje i povezivanje sa Lionsima iz cijele Europe. Bilo je naravno i mnogo poznatih lica sa prijašnjih konferencija. Posebno nam je bilo drago ponovo susresti našeg novog prijatelja, Guvernera jednog Bavarskog Distrikta, Gerharda Distlera, koji je bio na našoj ovogodišnjoj Konvenciji.