Akcija Distrikta 126 - Aleja Lionsa u Vukovaru

Slika korisnika LionsHR Administrator
LionsHR Adminis... 29 listopada, 2014 - 09:06

S obzirom da je veliki broj klubova iskazao interes za sadnju lipa u Vukovaru i nastanak Aleje Lionsa još jednom i ovim putem dajemo cjelovitu informaciju:

U skladu sa dogovorom na sjednici PKG o provođenju distriktualne akcije na nivou našeg D -126 u Vukovaru o sadnji 130 sadnica lipe u budućoj aleji Lionsa preporučam svim klubovima da se uključe u našu zajedničku akciju.

Molim sve klubove da što prije na svojim sastancima razmotre mogućnost sudjelovanja u ovoj akciji.

Ideja je da se u Vukovaru u ulici gdje je LC Gea započeo sadnju lipa još zasadi 130 lipa koje će financirati naši Lions klubovi.

Tako bi nastala Aleja Lionsa u Vukovaru.

 Molimo klubove da razmotre koliko bi sadnica mogli kupiti i pošalju nam informaciju o svojoj odluci.

Cijena sadnica je 170 kn kom.

Uplata se vrši na račun LC Vukovar IBAN kluba je HR2025000091102137465.

Kontakt predsjednika kluba je Željko Đekić 091 519 3048 ili lionsclub.vukovar@gmail.com

Kada se izvrše sve uplate LC Vukovar će kupiti sadnice i u dogovoru sa gradom Vukovarom i njegovim komunalnim poduzećem organizirati sadnju lipa zajedno sa LC Vukovar i Lionsima Regije Istok.

U privitku Vam dostavljamo fotografije mjesta buduće Aleje lionsa D-126. Kao što vidite na fotografijama, mjesta za sadnju su obilježena i razvučen je sustav za navodnjavanje. Šetnica je duga 1100 metara, i nalazi se u užem centru grada. Dakle ovakva priprema omogućava da se aleja održi o čemu će dalje brinuti gradsko komunalno poduzeće. Potom bih u dogovoru sa gradskim vlastima  postavili veliku tablu i zatražili preimenovanje šetnice u Aleju lionsa. Tako bih Vukovar dobio Aleju lionsa što je rijedak slučaj u svijetu.

Molim vas da podržite ovu akciju na nivou distrikta i da se što prije dogovorite o sudjelovanju u istoj i da nas o tome izvijestite na mail tajnik@lions.hr

Sa našim sloganom  Dio za cjelinu

Lijepo vas pozdravljam

DG Dario Bognolo