Guverneri tri pobratimljena Distrikta na radnom sastanku

Dana 26.07.2019. u restoranu Mahnič u Kozini održan je prvi radni sastanak tri guvernera pobratimljenih Distriktata. Guvernerica D 129 Slovenija Nadja Pahor Bizjak, guverner D 108TA2 Giorgio Sardot i guverner D 126 Hrvatska Darko Ćuruvija, zajedno sa svojim povjerenicima za međunarodne odnose PDG Dorijanom Maršićem, Cinziom Cosimo i PDG Dariom Bognolom raspravljali su o brojmin temama, posebice na planu suradnje triju distrikata. Nakon više od sat i po vremena razgovora i rasprave razmjenjeni su kalendari značajnih događanja u svakom od distrikata, te dogovoreno da bi se druženje predstavnika tri distrikta održalo u ožujku ili travnju. Konačan datum ovisi o posjetu IP-a YunYul Choia MD Italiji, pa će isti biti definiram do prosinca ove godine.

Naš Distrikt je ujedno predložio da se napravi i jedna zajednička akcija na planu ekologije, t.j. da se pristupi sadnji drveća u našem Gorskom kotaru. Sa naše strane koordinatori su PDG Dario Bognolo i RC Frano Mika. Akcija bi se održala vjerojatno već u Listopadu.

Dogovoreno je i da slijedeći susret tri guvernera bude u prosincu.