Obraćanje DG Mladena Kajganića svim Lionsima i Leićima u Distriktu 126

Dragi Lions i Leo članovi Distrikta 126 Hrvatska,

započela je nova Lions godina 2016./2017! Posebno me veseli što sam već imao prilike biti na nekoliko lijepih i korisnih druženja na raznim stranama naše Domovine. Imam dojam da za nas, hrvatske lionse nema ljetne stanke. Klubovi se druže, primopredaju se dužnosti, planiraju se i održavaju aktivnosti… Sve to obećava vrlo odličnu i uspješnu Lions godinu!

Kao što znate, sudjelovao sam na međunarodnoj Konvenciji Lions Clubs International, koja se ove godine krajem lipnja održavala u Chicagu - USA. Prva četiri dana, prije same Konvencije, mi, budući Guverneri, imali smo vrlo opsežne seminare na sve teme koje se tiču budućeg mandata. U mnoštvu od preko 40.000 sudionika Lions Parade, dostojno smo predstavili naš Distrikt i našu Domovinu.

LCI inzistira na timskom radu. Guverner surađuje sa svim članovima kabineta, počevši od oba Viceguvernera, tajnika kabineta, preko predsjednika Regija i Zona, GMT, GLT i GLS koordinatora, te svih dužnosnika klubova. Kao Lions tim razvijamo naš Distrikt na zadovoljstvo svih naših članova!   

Moj je moto Anđeli humanosti. Dakle, lionsi su anđeli humanosti! Moja je želja da predsjednici klubova, zona, regija, ali i svi članovi naše organizacije, stvore i pojačaju atmosferu i entuzijazam, i u tom pozitivnom ozračju kreiraju i realiziraju korisne i lijepe humanitarne akcije.

Siguran sam da u tom smislu idemo u dobrom smjeru. Prethodnih godina bio sam na mnogim akcijama na kojima su, uz članove kluba organizatora, sudjelovali i članovi drugih klubova.

Ono što je također ključno jest naša brojnost – naše akcije! Naša će pomoć potrebitima biti značajnija što nas je više! Distrikt je napokon nakon dugih godina brojčano ojačao i imamo pozitivan trend. Povećajmo broj članova u svakom klubu. Ne samo da ćete za svoje aktivnosti imati više sudionika, nego ćete dobiti novu energiju, entuzijazam, ideje… Koristite pritom ne samo brojnost nego i različitost članova.

Nije bitno koliko uspijete sakupiti financijskih sredstava, a i nije to ni jedini način pomoći. Bitno je da pokažemo potrebitima da smo tu i da mislimo i brinemo o njima, da nisu sami i napušteni. Vratimo im barem dio dostojanstva u životima na način da pokažemo njihovu vrijednost i svoju ljudskost! 

Ono što također smatram važnim, a to, osim služenja potrebitima, također spada u glavnu misiju Lions Clubs International, jest poticanje međunarodnoga razumijevanja. Želio bih da nastavimo i proširimo sudjelovanje na raznim Lions međunarodnim forumima, da se družimo s klubovima i distriktima iz drugih zemalja. Prošlih godina na taj smo način imali vrlo konkretne koristi i efekte – veliki grantovi od strane LCIF-a i sudjelovanje velikoga broja stranih posada na našoj Lions regati.

Naši su Leići također izabrali novu predsjednicu i rukovodstvo. Kada nam na našim druženjima Kabineta prezentiraju sve što rade, vidimo da, iako su brojem puno manji od nas Lionsa, kroz svoju mladost i energiju rade puno dobrih stvari. Već su, uz pomoć LEO koordinatora, napravili svoj program aktivnosti za ovu godinu i uvjeren sam da ćemo i dalje moći biti ponosni na njihov rad. Pozivam sve lionse Hrvatske da sudjeluju u aktivnostima i potpomognu aktivnosti naših leića!

Veselim se našim susretima i novim akcijama! Služimo! Budimo anđeli humanosti!

Vaš u lajonizmu Mladen Kajganić DG 2017./2018.                                                          Našice, srpanj 2017.